Over ons

Lidmaatschap

Een Comeniuslidmaatschap staat open voor docenten en studenten Neerlandistiek alsmede voor andere belangstellenden. Comenius kent drie soorten leden met de volgende jaarcontributie: studentenleden (5 Euro), volle leden (10 Euro) en buitengewone leden (30 Euro).

Inschrijfformulier (invullen en per email naar het secretariaat op sturen).

 

De bijdrage op het rekening overschrijven:

BIC: INGBNL2A

IBAN: NL44INGB0008407964

Downloads

INSCHRIJFFORMULIER.pdf

Voordelen

LEDEN:

 • de mogelijkheid tot publicatie van wetenschappelijk werk in de AMOS- reeks
 • 2x per jaar toezending van de Nieuwsbrief, waarin docenten informatie over hun vakgroep kunnen publiceren (zoals aankondigingen over extra activiteiten, wijzigingen, samenstelling vakgroep of verslag van gebeurtenissen met regionale uitstraling)
 • uitnodiging voor de jaarvergadering
 • De contributie bedraagt EUR 10 per jaar.

STUDENTENLEDEN:

 • een welkomstgeschenk bij inschrijving
 • de mogelijkheid tot publicatie van (kwalitatief goede) scripties als AMOS–scriptie
 • 2x per jaar toezending van de Nieuwsbrief Comenius, waarin studenten de mogelijkheid krijgen informatie, wensen en reacties over hun studie te publiceren
 • uitnodiging voor de jaarvergadering
 • de mogelijkheid een regionaal netwerk op te bouwen door middel van de COMENIUS-netpagina
 • De contributie bedraagt EUR 5 per jaar.

 

 

 

BUITENGEWONE LEDEN:

 • Buitengewone leden zijn personen of instanties, die wonen of zetelen in Nederland, Vlaanderen of Midden- en Oost-Europa en die het werk van COMENIUS een warm hart toedragen.
 • Zij ontvangen de Nieuwsbrief Comenius die hen op de hoogte stelt van de verenigingsactiviteiten en de stand van zaken met betrekking tot de Neerlandistiek in de regio Midden- en Oost-Europa.
 • De contributie bedraagt EUR 30 per jaar

 

 

STEUNVERLENERS