Over ons

Wat is Comenius?

 • COMENIUS is een vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa (opgericht in 1995 en heropgericht in 1999), waarvan docenten en studenten Neerlandistiek en andere belangstellenden lid kunnen worden.
 • COMENIUS heeft als algemene doelstelling het verspreiden van de Nederlandse taal, literatuur en de cultuur van Nederland en Vlaanderen in Centraal-Europa.
 • Deze doelstelling tracht COMENIUS te verwezenlijken door het volgende programma.

Verzorgen van vakinhoudelijke activiteiten

 • Neerlandistieke publicaties
  • COMENIUS biedt docenten en studenten Neerlandistiek uit de regio Centraal-Europa de mogelijkheid om wetenschappelijk werk te publiceren in de AMOS-reeks.
  • De Nieuwsbrief Comenius is het halfjaarlijks verschijnend informatiebulletin van COMENIUS.
  • Een bibliografisch overzicht van publicaties door de vakgroepen neerlandistiek verschijnt binnenkort op de Comenius-netpagina.
 • Neerlandistieke bijeenkomsten voor docenten en studenten
  • COMENIUS initieert en ondersteunt de organisatie van regionale cursussen, colloquia en congressen voor docenten en studenten.

Werving leden

 • COMENIUS werft niet alleen nieuwe leden, maar ook studentenleden.
 • COMENIUS ondersteunt de organisatie van cursussen voor studenten Neerlandistiek.
 • Daarnaast streeft COMENIUS naar een regionaal netwerk van studenten om de onderlinge contacten te bevorderen.

Communicatie

 • De vereniging geeft 2x per jaar de Nieuwsbrief Comenius uit , waarin leden op de hoogte worden gehouden van de activiteiten.
 • Sinds januari 2000 bestaat er de Comenius netpagina.