Over het tijdschrift

Algemene Informatie

Tijdschrift van de Vereniging Comenius

ISSN: 2211-3959

Op de ledenvergadering van Comenius, gehouden op 30 maart 2010 te Olomouc, werd besloten het tijdschrift AMOS nieuw leven in te blazen: - AMOS heet voortaan Comparatieve Neerlandistiek (CN) - CN wordt een cumulatief electronisch tijdschrift - CN krijgt naast de bestaande redactie een redactieraad. Zoals de nieuwe naam aangeeft, richt CN zich uitsluitend op comparatieve studies waarbij de Nederlandse (ver)taal-, letter- en cultuurkunde primum comparandum is. De taal, literatuur of cultuur die als secundum comparatum wordt opgevoerd, kan maar behoeft niet per se Centraal-Europees te zijn. Aangezien CN op termijn streeft naar een C-ranking, dienen de bijdrages te voldoen aan de gebruikelijke internationale eisen van wetenschappelijkheid.